top of page

When you change the way you look at things,                   the things you look at change.

(Wayne Dyer)

 

 

Positief Oplossingsgericht Opvoeden

 

Ruim je kamer nu eens op!     Voeten van de zetel!    Wat doen die schoenen hier!                                       Heb je geen huiswerk!   …

 

Als je ’s avonds dit bandje van elke dag zou terughoren, stijgt het schaamrood waarschijnlijk naar je wangen.

 

Ouders lopen vaak te zeuren, aanwijzingen te geven en te verbieden, het worden kleine dictators. Geen wonder dat hun kinderen hierdoor al eens slechtgezind rondlopen.

 

Ouders zijn per definitie opvoedamateurs.

 

Af en toe één op één aandacht schenken aan 1 van je kinderen, niet alleen resultaten belonen maar vooral ook  inspanningen, geduld hebben, ook niet-verbale signalen opvangen … het zijn gouden regels die bij het opvoeden écht helpen en waar ik als gezinscoach richting probeer aan te geven want niks komt uiteraard vanzelf.

 

Oplossingsgericht opvoeden geeft een vernieuwende visie op het grootbrengen van kinderen. Een visie die denken in mogelijkheden centraal stelt, in plaats van het analyseren van problemen.

Ik wil ouders graag inspireren met het oplossingsgericht denken in de hoop dat ze nieuwe mogelijkheden vinden om gewenste veranderingen te realiseren.

 

Opvoeden is kijken, luisteren, doen en experimenteren.

 

In veel gezinnen heerst onrust, boosheid, verdriet, angst en chaos …                                           

Ik geloof dat ouders én kinderen ondanks alles kunnen leren gelukkiger zijn.                           Oplossingsgericht opvoeden helpt daarbij.

 

Door een oplossingsgerichte, positieve opvoeding te hanteren kan je de relatie met je kinderen (nog) beter maken en opvoeden (nog) leuker.

Deze manier van opvoeden schuilt in verschillende gebieden: de communicatie met onze kinderen, de manier van belonen, de manier van problemen aanpakken, hoe je regels opstelt en hanteert, hoe je kinderen (juist) gedrag aanleert …

 

 

bottom of page